ฉัปปัจจยวิภาค (วุตโตทัย)
พิมพ์จำนวนพยางค์ในกล่องได้เลยครับ
(ถ้าใส่เลขเกิน 10 ท่านอาจต้องรอนาน หรือ เครื่องแฮงค์ได้)

วุตตสังขยานัย: 2 = = แถว

วุตตอัทธานัย: พยางค์ --> กว้าง (x2)-1 = นิ้ว
แถว --> ยาว (x2)-1 = นิ้ว

สัพพคลกริยานัย:


=

ปัตถารนัย:
นัฏฐนัย
อุททิฏฐนัย